Piston Branch da empresa Yuanfang mantivo un debate sobre "Desenvolvemento da empresa, a miña responsabilidade"

O 15 de marzo, a rama do Partido da rama de pistóns organizou unha discusión sobre o "desenvolvemento da empresa, a miña responsabilidade", aplicou plenamente a estratexia de desenvolvemento "11463" da Administración xeral e a idea de desenvolvemento "13335" da Mesa, así como a relevante o espírito das tres reunións da Mesa, reforzou o sentido de responsabilidade dos empregados, mellorou o espírito de responsabilidade dos empregados e proporcionou unha forte garantía para que a empresa expanda a escala industrial e mellore os beneficios económicos.Wei Xilin, secretario do comité do Partido da empresa Yuanfang, asistiu á reunión e pronunciou un discurso.Ao encontro asistiron preto de 20 persoas de todos os niveis de xestión, tecnoloxía e calidade da rama de pistóns.

5dcaeed03c70d083f56538a034d62e0

Na reunión, os participantes discutiron sobre "responsabilidade e responsabilidade" en combinación cos seus respectivos postos.Todos coincidiron en que na actualidade, a rama do pistón atopou algunhas dificultades de desenvolvemento, pero tamén atopou algunhas oportunidades.Ante oportunidades e retos, cada empregado debe aterse á súa responsabilidade e tomar a iniciativa.Sempre debe vincular a súa responsabilidade co seu propio traballo, integrarse no seu traballo, poñer a súa responsabilidade en primeiro lugar e facer cada traballo cunha actitude seria e responsable.Cando nos atopamos con problemas e contradicións, non debemos entregalos, evitalos ou prevaricalos.Deberiamos atrevernos a erguernos e resolver problemas e contradicións.A rama de pistóns ten os seus propios produtos, tecnoloxía e mercado.Ao mesmo tempo, conta tamén cun equipo de empregados que se atreven a responsabilizarse.Aproveitando oportunidades e afrontando desafíos, baixo o liderado correcto da Mesa e empresas distantes, a rama de pistóns fará novos avances na expansión da escala industrial e na mellora dos beneficios económicos.

Na reunión, Wei Xilin presentou catro requisitos en combinación coa situación real da rama do pistón: en primeiro lugar, o persoal de todos os niveis debe fortalecer o seu sentido de unidade e profesionalidade.A unidade é a base para facer un bo traballo en todo traballo.Debemos "dividir o noso traballo sen dividir as nosas familias, enfadarnos, buscar cousas sen buscar xente e ser sinceros sen hipocrisía".En segundo lugar, o persoal de todos os niveis debe fortalecer a súa conciencia sobre as normas e a disciplina.Debemos poñer as normas e a disciplina por diante e garantir que todos son iguais ante o sistema.En terceiro lugar, o persoal a todos os niveis debe reforzar o seu sentido da responsabilidade.Cada empregado ten o seu propio posto e responsabilidades, o que nos dota dos dereitos e obrigas correspondentes.Polo tanto, cada empregado debe atreverse a asumir a responsabilidade no seu propio posto, e todos os empregados da empresa deberían mellorar aínda máis a conciencia de que "o poder debe ser responsable, a responsabilidade debe ser asumida e o defecto debe ser investigado".En cuarto lugar, o persoal de todos os niveis debe fortalecer a súa conciencia de integridade e autodisciplina.A honestidade e a autodisciplina non só se refiren aos cadros dirixentes, senón que tamén implica a todos os empregados.Polo tanto, todos os empregados deben fortalecer constantemente a súa conciencia de autodisciplina, para non quedar ligados pola fama, confundidos polos beneficios ou cansos polas cousas.


Hora de publicación: 27-09-2021